NOAH på internasjonalt hvalmøte

NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge deltok også i år på den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC), som i år ble holdt i Panama. Til tross for noe fremskritt, representerer Norge fortsatt foreldede holdninger i forhold til dyrevelferd i IWC, mener de norske organisasjonene.   – Stadig flere land i IWC fremmer viktige tiltak for […]