Internasjonalt arbeid

• Siris innlegg på film i IWC

• Hvordan vi har fått formidlet at ikke alle i Norge er for hvalfangst.

• Dyrevelferdsmomenter i IWC. Konferanse.

• økonomisk rapport.

• samarbeid med WSPA og IFAW