Havdyr

Oppdatert 21.02.2024

De aller fleste havdyr er fisker. Fisker er den største gruppen virveldyr på planeten. 70% av havets fisker er kjente, og i 2020 anslo man at antall fiskearter var 34 300. De er den gruppen dyr som i størst grad er utsatt for utnytting. Fiskers evne til å føle er dokumentert av forskning, men undervurdert i samfunnet. Ikke desto mindre er fiskene som utsettes for oppdrett eller fiskeriindustri, dyr med kompliserte adferdsbehov og evner vi ikke fullt ut forstår. NOAH har egne sider for informasjon om seler og hvaler.