Hvalfangst i andre land

Hovedfoto: Drawn and engraved by William James Linton

Til tross for implementering av ett verdensomfattende forbud mot kommersiell hvalfangst av den internasjonale hvalfangst kommisjonen (IWC) i 1986, pågår det i dag fremdeles flere former for hvalfangst hvor produktene fra fangsten blir solgt for profitt.

Norge, Island og Japan dreper årlig rundt 2500 individer. Japan dreper opp til 1415 hvaler under ”vitenskapelig forskning”, mens Norge og Island fortsetter kommersiell fangst etter å ha reservert seg fra forbudet. I 2008 tillot Norge en fangst på 1052 vågehval til kommersielt bruk, men den totale fangsten var på 534 individer, noe som kan ses på som et tegn på synkende etterspørselen på markedet for hvalprodukter1.

Norge har drept ca 8300 individer av vågehval siden forbudet kom2. Japan dreper 1415 individer fra flere ulike arter hvert år for “vitenskapelig forskning”, mens Island drepte 200 individer av vågehval mellom 2003 og 2007 for “vitenskapelig forskning”, og åpnet i 2008 igjen for kommersiell hvalfangst.

Historisk oversikt

De tidligste funnene på hvalfangst, funnet i Korea, daterer seg tilbake til for over 8 000 år siden.

900 AD: De første skriftlige nedtegnelsene om hvalfangst I Norge begynner. Datidens Frankriket og Spania begynte også å jakte på hvaler fra små åpne båter omtrent på denne tiden, rettet mot hvaler som kom nærme kysten, slik som den i dag truede nordkaper/nordatlantisk retthval.

Foto : NOAA Photo Library
Foto : NOAA Photo Library

1200: Seilskuter begynner å frakte hvalfangere lengre ut i havet, og øker fangsten. Spekk og hvalbein var de viktigste hvalproduktene – spekk ble tilbredt for å lage lampeolje og hvalbein ble brukt til å lage ulike gjenstander som korsett, hestepisker og fiske stenger. Ved begynnelsen av det 19. århundre, hadde etterspørselen etter hvalolje gått alvorlig ut over mange populasjoner.

1600: England, Tyskland, Holland og Danmark begynner med hvalfangst i de arktiske farvann. Ved midten av 1700-tallet hadde etterspørselen etter hvalolje sterkt redusert mange populasjoner rundt Svalbard og Biscaya.

1840: Amerikansk hvalfangst når sin topp, med opp til 10 000 spermhvaler drept hvert år.

Foto : Ellis, R. 1994. Monsters of the Sea.
Foto : Ellis, R. 1994. Monsters of the Sea.

1870: Svend Foyn, en norsk hvalfanger fra Tønsberg, patenterer verdens første eksploderende harpun. Dette kraftige våpenet, kombinert med fremkomsten av motoriserte skip, gjorde hvalfangere i stand til å reise lenger ut til havs og å jakte på hvaler som beveget seg raskt; disse inkluderte blå-, finn-, knøl- og vågehval.

1925: Den moderne fangstskuta, i stand til å håndtere hvalene om bord, er utviklet av en norsk hvalfangst-kaptein. Dette gjør at man kan jakte på hvaler i fjerne atlantiske regioner hvor enkelte hvaler migrerer for å finne mat. Andre land, inkludert Storbritannia, Chile og Argentina tok raskt i bruk slike fangstskip; ved 1930 ble over 40 000 hvaler fanget over hele verden hvert år.

1946: Den internasjonale hvalfangst komisjonen (IWC) blir opprettet for å regulere hvalfangst og bevare hvalpopulasjoner. Ett år senere, uttalte Dr. Harry Lillie, en skipslege om bord på en hvalskute; “Jegerne selv innrømmer at hvis hvalene kunne skrike ville industrien stanset, for ingen ville være i stand til å holde ut.”

1975: Tiår med over-utnyttelse etterlater de fleste hvalpopulasjonene alvorlig redusert og noen på randen av utryddelse. De fleste landene, inkludert Norge, stopper med antarktisk hvalfangst, men Russland og Japan fortsetter med hvalfangst.

1982: Et globalt moratorium, eller forbud, mot kommersiell hvalfangst blir lagt frem av IWC. Kun et fåtall land, inkludert Norge, reserverer seg mot forbudet – og siden det trådte i kraft i 1986, har Norge drept over 8 300 vågehval3.

2009: Norge, Japan og Island er de eneste landene som utfører kommersiell hvalfangst. Selv om Japan utfører hvalfangst under begrepet “vitenskapelig forskning”, blir kjøttet og andre produkter solgt i supermarkeder og andre utsalg. I Norge, blir hvaler drept kun på grunn av kjøttet, hvor mesteparten blir konsumert i Nordland og Tromsø.

Norges kvote for 2009 er satt til 885 hvaler4.

Kilder

  1. miljostatus.no
  2. www.ssb.no
  3. www.ssb.no
  4. www.regjeringen.no

Fakta

• Norge, Island og Japan dreper årlig rundt 2500 individer.

• I 2008 tillot Norge en fangst på 1052 vågehval til kommersielt bruk.

• De tidligste funnene på hvalfangst, funnet i Korea, daterer seg tilbake til for over 8 000 år siden.

• 900 AD: De første skriftlige nedtegnelsene om hvalfangst I Norge begynner.

• 1946: Den internasjonale hvalfangst komisjonen(IWC) blir opprettet for å regulere hvalfangst og bevare hvalpopulasjoner.