Hvalfangstindustrien

Hovedfoto: Erik Christensen, CC BY-SA 3.0

Om hvalfangst i Norge, selve fangsten sett fra hvalens perspektiv, lover og regler som norsk hvalfangst industri må forholde seg til, og norsk hvalfangst sett i verdenssammenheng.

Hovedfoto: Erik Christensen, CC BY-SA 3.0