Fakta

Oppdatert 20.02.2024

Havet er det største økosystemet på jorden, og helt essensielt for den økologiske og klimatiske balansen på vår planet. Havet er hjem til myriader av dyresamfunn som vi ikke engang kjenner. 90 % av artene i havet er ikke klassifisert av mennesker. De fleste av dyrene som lever i havet er fisker. Fiskene er også den største gruppen virveldyr på planeten. Samtidig er fisker de mest utnyttede dyrene. Milliarder fiskeindivider tas livet av årlig i verdens fiskeoppdrett og fiskerier. Norge er en stor aktør innenfor begge deler. Her finner du fakta om fiskene og industriene som utnytter dem. NOAH har egne sider for informasjon om seler og hvaler.

Hovedfoto: Public Domain