Hav i endring

NOAH, Dyrebeskyttelsen og World Animal Protection har spurt nordmenn om hva de mener om norsk hvalfangst.