Det finnes ingen human måte å drepe en hval på (…) Bare fordi visse kulturer har hatt langvarige tradisjoner betyr ikke dette at de trenger å være akseptable.

David Attenborough

Vi velger å si fra tydeligere enn før om at det ikke står bra til for den norske oppdrettslaksen.

Veterinærinstituttet (2022)